logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Thiết Bị Vệ Sinh Toto» BÀN CẦU TOTO

BÀN CẦU TOTO

BÀN CẦU NEOREST TOTO   

Bàn Cầu Neorest ToTo CS988PVT/TCF9575Z
Giá bán86.200.000 đ
 •  Bàn cầu điện tử NEOREST DH
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi, xả tự động
Bàn Cầu Neorest ToTo CS988PVT/TCF9575Z
 •  Bàn cầu điện tử NEOREST DH
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi, xả tự động
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9768WZ/T53P100VR
Giá bán117.810.000 đ
 •  Bàn cầu NEOREST RH
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu, vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Sưởi ấm bệ ngồi.
 •  Khử mùi, sấy khô, xả tự động.
 •  Vòi rửa đa chức năng, chế độ đưa bọt khí vào giọt nước, rửa sạch, êm ái.
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9768WZ/T53P100VR
 •  Bàn cầu NEOREST RH
 •  Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước.
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu, vệ sinh vòi rửa)
 •  Tự động đóng/mở nắp.
 •  Sưởi ấm bệ ngồi.
 •  Khử mùi, sấy khô, xả tự động.
 •  Vòi rửa đa chức năng, chế độ đưa bọt khí vào giọt nước, rửa sạch, êm ái.
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989PVT/TCF9768WZ/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989PVT/TCF9788WZ/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989PVT/TCF9788WZ
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9788WZ/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CS988VT/TCF9575Z/T53P100VR
Bàn Cầu Neorest ToTo CW992VA/TCF992WA/T53P100VR

BÀN CẦU NẮP RỬA ĐIỆN TỬ TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DW7
Giá bán16.690.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Phun sương lòng bàn cầu
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DW7
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Phun sương lòng bàn cầu
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DW11
Giá bán33.870.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Nắp đóng/ mở tự động
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu và vệ sinh vòi rửa)
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DW11
 •  Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Nắp đóng/ mở tự động
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Phun tráng lòng bàn cầu và vệ sinh vòi rửa)
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng
 •  Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DW6
Giá bán23.830.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS838DW7
Giá bán18.490.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767RW11
Giá bán35.670.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS986GW7
Giá bán19.580.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS986GW6
Giá bán26.730.000 đ
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS905W7
Giá bán20.430.000 đ

BÀN CẦU NẮP RỬA CƠ TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767RE2
Giá bán10.440.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh với chức năng rửa sau
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767RE2
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW07S
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh với chức năng rửa sau
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767RE4
Giá bán12.410.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh với chức năng rửa sau và rửa tiểu nữ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS767RE4
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh TCW1211A
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Tích hợp vòi rửa nước lạnh với chức năng rửa sau và rửa tiểu nữ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS838DE2
Giá bán10.440.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS838DE4
Giá bán12.410.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS986GE2
Giá bán11.700.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS986GE4
Giá bán13.670.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DE2
Giá bán8.370.000 đ
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS735DE4
Giá bán10.340.000 đ

BÀN CẦU MỘT KHỐI TOTO   

Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823RAT3
Giá bán20.780.000 đ
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823RAT3
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823RAT2
Giá bán21.370.000 đ
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823RAT2
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS904T2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS366T7
Bàn Cầu Một Khối ToTo CW823NW/F
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS636DT2
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT8

BÀN CẦU HAI KHỐI TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS838DT8
Giá bán7.640.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS838DT8
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS986GT9
Giá bán9.000.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS986GT9
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước

BÀN CẦU VAN XẢ TRỰC TIẾP TOTO   

Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J
 •  Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm TC393VS ( chốt dừng TS153S)
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  Hệ thống van xả TV150NSV6J
 •  Hệ thống xả Siphon -Jet 6L
 •  Thân dài
 •  Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW550#XW/TC393VS#W/TS153S/TV150NSV6J
 •  Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm TC393VS ( chốt dừng TS153S)
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  Hệ thống van xả TV150NSV6J
 •  Hệ thống xả Siphon -Jet 6L
 •  Thân dài
 •  Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW425J#W/TV150NLJ/T82C32/TC30A#NW1/T53P100VR/T53RV1#W
 •  Bàn cầu trẻ em
 •  Hệ thống van xả trực tiếp TV150NL
 •  T82C32: Gioăng nối van
 •  TC30A: Bệ ngồi
 •  T53P100VR: Bích nối sàn
 •  T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW425J#W/TV150NLJ/T82C32/TC30A#NW1/T53P100VR/T53RV1#W
 •  Bàn cầu trẻ em
 •  Hệ thống van xả trực tiếp TV150NL
 •  T82C32: Gioăng nối van
 •  TC30A: Bệ ngồi
 •  T53P100VR: Bích nối sàn
 •  T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W

BÀN CẦU TREO TƯỜNG TOTO   

Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF801CZ/WH172AT
Giá bán75.240.000 đ
 •  Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET seri RW
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi.
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF801CZ/WH172AT
 •  Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET seri RW
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi.
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF794CZ/WH172AT
Giá bán60.240.000 đ
 •  Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET seri RX
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi.
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW542HME5UNW1/TCF794CZ/WH172AT
 •  Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện tử WASHLET seri RX
 •  Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
 •  Hệ thống xả Tornado, siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
 •  Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
 •  Chế độ đưa bọt khí vào giọt nước
 •  Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
 •  Khử mùi, sưởi ấm bệ ngồi.

PHỤ KIỆN BÀN CẦU TOTO   

Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007DCP
Giá bán1.810.000 đ
 •  Mặt nạ xả nhấn
 •  Kích thước: 18D x 214W x 145H mm
 •  Chất liệu: Nhựa ABS
 •  Màu: Chrome bóng
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007DCP
 •  Mặt nạ xả nhấn
 •  Kích thước: 18D x 214W x 145H mm
 •  Chất liệu: Nhựa ABS
 •  Màu: Chrome bóng
Két nước Toto âm tường WH171A
 •  Két nước âm tường
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/6L
Két nước Toto âm tường WH171A
 •  Két nước âm tường
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/6L
Két nước Toto âm tường WH172A
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB174P#WH
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB007D
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB170P#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo MB174P#SS
Bộ Xả Bàn Cầu ToTo HMB003CPR-2
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ