logo
 

Tổng đài miễn phí

1800.6775

 0

Tổng đài: 1800.6775 (Miễn phí)

Phục vụ từ: 8h00 - 22h00

  Trang chủ » Thiết Bị Vệ Sinh Toto» BÀN CẦU TOTO

BÀN CẦU TOTO

BÀN CẦU NEOREST TOTO   

Bàn Cầu Neorest ToTo CS989PVT/TCF9788WZ
Giá bán114.080.000 đ
 •  Mã sản phẩm: ToTo CS989PVT/TCF9788WZ
 •  Kích thước: 682D x 386W x 380H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Hệ thống xả: Tornado
 •  Lượng nước xả: 4.8/3.4L
 •  Thiết kế: Thân dài, thân kín
 •  Tâm xả: 120 ~ 155 mm
 •  Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
 •  Nguồn điện: 220V, 50/60Hz
 •  Màu bảng điều khiển: Chrome
 •  Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989PVT/TCF9788WZ
 •  Mã sản phẩm: ToTo CS989PVT/TCF9788WZ
 •  Kích thước: 682D x 386W x 380H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Hệ thống xả: Tornado
 •  Lượng nước xả: 4.8/3.4L
 •  Thiết kế: Thân dài, thân kín
 •  Tâm xả: 120 ~ 155 mm
 •  Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
 •  Nguồn điện: 220V, 50/60Hz
 •  Màu bảng điều khiển: Chrome
 •  Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9788WZ/T53P100VR
Giá bán114.380.000 đ
 •  Mã sản phẩm: ToTo CS989VT/TCF9788WZ/T53P100VR
 •  Kích thước: 682D x 386W x 380H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Hệ thống xả: Tornado
 •  Lượng nước xả: 3.8/3L
 •  Thiết kế: Thân dài, thân kín
 •  Tâm xả: 305mm
 •  Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
 •  Nguồn điện: 220V, 50/60Hz
 •  Màu bảng điều khiển: Chrome
 •  Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng
Bàn Cầu Neorest ToTo CS989VT/TCF9788WZ/T53P100VR
 •  Mã sản phẩm: ToTo CS989VT/TCF9788WZ/T53P100VR
 •  Kích thước: 682D x 386W x 380H mm
 •  Màu sắc: Trắng
 •  Hệ thống xả: Tornado
 •  Lượng nước xả: 3.8/3L
 •  Thiết kế: Thân dài, thân kín
 •  Tâm xả: 305mm
 •  Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
 •  Nguồn điện: 220V, 50/60Hz
 •  Màu bảng điều khiển: Chrome
 •  Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng

BÀN CẦU NẮP RỬA ĐIỆN TỬ TOTO   

Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DW7#XW
Giá bán18.820.000 đ
 •  Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V) Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
 •  Thân dài Tâm xả: 305mm (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DW7#XW
 •  Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V) Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
 •  Thân dài Tâm xả: 305mm (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS885DW7#XW
Giá bán20.820.000 đ
 •  Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V) Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L) Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS885DW7#XW
 •  Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử WASHLET đa chức năng TCF6631A (220V) Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L) Thân dài, thân kín Tâm xả: 305mm (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

BÀN CẦU MỘT KHỐI TOTO   

Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT2#XW
Giá bán8.020.000 đ
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
 •  Thân dài Tâm xả: 305mm (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS855DT2#XW
 •  Bàn cầu một khối, nắp đóng êm TC393VS Men sứ chống dính CeFiONtect Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
 •  Thân dài Tâm xả: 305mm (Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS889DRE4#XW
Giá bán17.100.000 đ
 •  Model: MS889DE4
 •  One piece Toilet, Ecowasher Seat & Cover TCW1211A
 •  Tornado flush with Ecomax, saving water (4.5/3.8L)
 •  CeFiONtect technology: super smooth, ion barrier glazing for a clean toilet bowl
 •  Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
 •  Rough-in: 305mm
 •  (Stop valve and floor flange are included)
Bàn Cầu Một Khối ToTo MS889DRE4#XW
 •  Model: MS889DE4
 •  One piece Toilet, Ecowasher Seat & Cover TCW1211A
 •  Tornado flush with Ecomax, saving water (4.5/3.8L)
 •  CeFiONtect technology: super smooth, ion barrier glazing for a clean toilet bowl
 •  Bowl Shape: Elongated, Full Skirt
 •  Rough-in: 305mm
 •  (Stop valve and floor flange are included)

BÀN CẦU HAI KHỐI TOTO   

Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS818DT8
Giá bán7.540.000 đ
 •  Mã sản phẩm: CS818DT8
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
 •  Thân dài, thân kín
 •  Tâm xả: 305mm
 •  (Bao gồm van dừng)
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS818DT8
 •  Mã sản phẩm: CS818DT8
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC600VS
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
 •  Thân dài, thân kín
 •  Tâm xả: 305mm
 •  (Bao gồm van dừng)
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DMT3#W
Giá bán4.130.000 đ
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  
 •  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
 •  
 •  Thân dài, thân kín
 •  
 •  Tâm xả: 305mm (Bao gồm van dừng)
Bàn Cầu Hai Khối ToTo CS320DMT3#W
 •  Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm TC385VS
 •  
 •  Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8/3L)
 •  
 •  Thân dài, thân kín
 •  
 •  Tâm xả: 305mm (Bao gồm van dừng)

BÀN CẦU VAN XẢ TRỰC TIẾP TOTO   

Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W
Giá bán14.098.000 đ
 •  Bàn cầu đơn CW705ENJ, nắp đóng êm TC393VS
 •  Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
 •  Hệ thống xả Siphon-Jet 6L
 •  Thân dài
 •  Tâm xả: 280mm
 •  TX802CV1 Gioăng nối van - T53P100VR: Bích nối sàn
 •  
 •  T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW705ENJ#W/TV150NSV7J/TX802CV1/T53P100VR/T53RV1#W/TC393VS#W
 •  Bàn cầu đơn CW705ENJ, nắp đóng êm TC393VS
 •  Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
 •  Hệ thống xả Siphon-Jet 6L
 •  Thân dài
 •  Tâm xả: 280mm
 •  TX802CV1 Gioăng nối van - T53P100VR: Bích nối sàn
 •  
 •  T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW425J#W/TV150NLJ/T82C32/TC30A#NW1/T53P100VR/T53RV1#W
Giá bán16.178.000 đ
 •  Bàn cầu trẻ em
 •  Hệ thống van xả trực tiếp TV150NL
 •  T82C32: Gioăng nối van
 •  TC30A: Bệ ngồi
 •  T53P100VR: Bích nối sàn
 •  T53RV1: Mũ chụp
Bàn Cầu Van Xả Trực Tiếp ToTo CW425J#W/TV150NLJ/T82C32/TC30A#NW1/T53P100VR/T53RV1#W
 •  Bàn cầu trẻ em
 •  Hệ thống van xả trực tiếp TV150NL
 •  T82C32: Gioăng nối van
 •  TC30A: Bệ ngồi
 •  T53P100VR: Bích nối sàn
 •  T53RV1: Mũ chụp

BÀN CẦU TREO TƯỜNG TOTO   

Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW192K#W/TC281SJ#W
Giá bán10.740.000 đ
 •  Bàn cầu treo tường WILLOW, nắp đóng êm TC281SJ
 •  Hệ thống xả: Siphon
 •  Thân dài, thân kín
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW192K#W/TC281SJ#W
 •  Bàn cầu treo tường WILLOW, nắp đóng êm TC281SJ
 •  Hệ thống xả: Siphon
 •  Thân dài, thân kín
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW762#XW/TC384CVK#W
Giá bán9.220.000 đ
 •  Bàn cầu treo tường BASIC+, nắp đóng êm TC384CVK
 •  
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  
 •  Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm Dáng chữ D, thân kín
Bàn Cầu Treo Tường ToTo CW762#XW/TC384CVK#W
 •  Bàn cầu treo tường BASIC+, nắp đóng êm TC384CVK
 •  
 •  Men sứ chống dính CeFiONtect
 •  
 •  Hệ thống xả Tornado Siphon-Jet siêu mạnh, siêu êm Dáng chữ D, thân kín

PHỤ KIỆN BÀN CẦU TOTO   

Két nước Toto âm tường WH171A
Giá bán9.320.000 đ
 •  
Két nước Toto âm tường WH171A
 •  
Két nước Toto âm tường WH172A
Giá bán9.700.000 đ
 •  Mã sản phẩm: Toto WH172A
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/4.8L
 •  Công nghệ tiết kiệm nước
Két nước Toto âm tường WH172A
 •  Mã sản phẩm: Toto WH172A
 •  Kích thước: 580W x 1180H mm
 •  Lượng nước sử dụng: 3L/4.8L
 •  Công nghệ tiết kiệm nước
  Gọi ngay
  FB Chat
  Zalo Chat
  Địa chỉ