logo
 0
logo
 
  Trang chủ   Thiết Bị Vệ Sinh Hafele  Phụ Kiện Phòng Tắm Hafele

Phụ Kiện Phòng Tắm Hafele

Chọn theo Tiêu chí
Sắp xếp theo Tiêu chí
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.405 Hafele 588.79.595
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.404 Hafele 588.79.594
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.403 Hafele 588.79.593
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.402 Hafele 588.79.592
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.401 Hafele 588.79.591
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.79.400 Hafele 588.79.590
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.411 - 588.82.412 Hafele 588.92.596
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.403 Hafele 588.92.595
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.413 Hafele 588.82.593
SP - Bộ nắp cho bồn cầu 588.82.405 Hafele 588.82.592
Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm Hafele 485.95.032
Vòi xịt vệ sinh có giá đỡ và dây sen 120 cm Hafele 589.25.991
Thoát sàn 600 mm Hafele 485.61.235
Thoát sàn 100 mm Hafele 495.60.801
Thoát sàn 88 mm Hafele 495.60.803
Thoát sàn 100 mm Hafele 485.61.236
Dây cấp nước 400mm cho vòi lạnh Hafele 589.63.902
Dây cấp nước 600mm cho vòi nóng lạnh Hafele 589.63.901
Bộ xả nhấn cho chậu không có xả tràn, màu đen Hafele 589.25.987
Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn, màu đen Hafele 589.25.848
Bộ xả nhấn cho chậu không có xả tràn Hafele 589.25.986
Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn Hafele 589.25.948
Bẫy nước S-trap Hafele 495.61.241
Bẫy nước P-trap Hafele 495.61.242
Van khóa nước đơn Hafele 495.61.250
Van khóa nước dạng lục giác 2 đường nước Hafele 495.61.252
Van khóa nước dạng vuông 2 đường nước Hafele 495.61.254
Tay vịn phòng tắm 90 Độ 418 mm Hafele 499.95.203
Tay vịn phòng tắm 110 Độ 368 mm Hafele 499.95.200
Tay vịn phòng tắm 450 mm Hafele 499.95.206
 Trang chủ
 Danh mục
 Cửa hàng
 Gọi ngay
 Khuyến mãi